Herobiol Oryginal 25L Płyny do mycia pojazdów

772,42 PLN brutto
627,98 PLN netto

Więcej informacji

Przeznaczenie: preparat na bazie uwodornionych destylatów ropy naftowej przeznaczony do odtłuszczania/ usuwania ,,na zimno’’
zanieczyszczeń olejowych i brudu komunikacyjnego, soli, smoły z powierzchni lakierowanych, gumowych, plastikowych i aluminiowych.
Stosowany głownie do mycia i odtłuszczania silników. Preparat emulguje z wodą tworząc emulsje odtłuszczającą, która długo utrzymuje się na powierzchniach np. pionowych. Doskonale sprawdza się przy usuwaniu stearyn w zakładach produkujących świece. Świetne rezultaty uzyskuje się przy myciu cystern po przewozie ropy naftowej i usuwaniu parafin.
Zastosowanie: odtłuszczanie powierzchni silnie zanieczyszczonych olejami i usuwanie stearyn oraz parafin

Środek odtłuszczający odtłuszczający na zimno.

ZASTOSOWANIE

Nanieść na powierzchnię przy pomocy pędzla, gąbki, szczotki lub opryskiwacza i po 1-5 minutach spłukać wodą.

PRZEZNACZENIE

Odtłuszczanie powierzchni silnie zanieczyszczonych tłuszczami mineralnymi.

Zalecenia
Zalecane stężenia roztworów roboczych:
1/ Stosować w postaci koncentratu. Nanieść na powierzchnię przy pomocy pędzla, gąbki, szczotki lub opryskiwacza i po 1-5 minutach spłukać ciepłą wodą.
2/ Można także stosować preparat w postaci emulsji wodnej – zmieszać z wodą w proporcjach 1 część preparatu i 5-10 części wody lub zastosować lancę do pianowania (do zbiornika na detergent wlać koncentrat.
3/ preparat można także stosować w ciśnieniowych myjkach gorąco-wodnych. Dyszę zasysającą preparat należy wówczas ustawić na roztwór 3%

Wdrożenie sklepu: sklepy internetowe Częstochowa - INRESO.pl Copyright 2017 LIMESTO