Jak powinna wyglądać szatnia pracownicza?

Szatnia pracownicza powinna być urządzona w odpowiedni sposób i spełniać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zgodnie z przepisami powinien zachować odpowiednie warunki do higienicznego przechowywania między innymi odzieży własnej jak i roboczej (pracowniczej).

Szatnia stworzona zgodnie z BHP

Nie trzeba raczej wyjaśniać, że pomieszczenie na szatnię powinno być oddzielone od innych miejsc i bezpieczne dla pracownika. Nie może również być zawilgocone, czy brudne. Powinno natomiast w miarę możliwości zapewniać dostęp światła słonecznego.  Szatnie mogą co prawda znajdować się w piwnicach, ale muszą być w tych warunkach odpowiednio izolowane, zapewniać prawidłowy obieg powietrza i chronić przed utratą ciepła. Należy również zapewnić odpowiednie warunki do ewakuacji w razie niebezpieczeństwa.

Jak dobrać meble do szatni?

Wybierając meble do szatni, najważniejszym jest, by zwrócić uwagę, czy są one zgodne z odpowiednimi normami. Styl mebli zazwyczaj jest istotny, jeśli meblujemy mieszkanie, czy biuro. W tym przypadku, ważniejsze są jednak: bezpieczeństwo, funkcjonalność i ergonomia. Meble, które spełniają wszystkie te role nazywane są meblami socjalnymi.  Meble socjalne, to meble przeznaczone między innymi do pomieszczeń w zakładach pracy czy obiektach sportowych.

Meble socjalne

Do mebli socjalnych metalowych możemy zaliczyć np.  szafy socjalne, służące do przechowywania odzieży, które muszą spełniać określone zasady BHP. Odzież brudna nie powinna się stykać w żaden sposób z odzieżą czystą. Najlepiej więc, jeśli będzie przechowywana w oddzielnych szafach specjalnego przeznaczenia. Szafy jednak nie muszą służyć tylko do przechowywania brudnych czy czystych ubrań. Są również i takie, gdzie w zależności od zapotrzebowania trzyma się jedzenie (czyli tak zwane szafki śniadaniowe metalowe), czy nawet telefony (szafki depozytowe metalowe). Ponadto do mebli socjalnych zalicza się również stoliki, ławki, krzesła, czy wieszaki, spełniające określone w normach warunki.


Wdrożenie sklepu: sklepy internetowe Częstochowa - INRESO.pl Copyright 2017 LIMESTO