Maski Klasa P2 

Maski Klasa P2

Półmasek klasy P2 to przemysł górniczy, chemiczny, stoczniowy, hutniczy, obróbka drewna,
a w szczególności dla takich pyłów i dymów jak: azbest, kwarc, aluminium, miedź, bar, tytan,
wanad, chrom, mangan, pył węglowy zawierający powyżej 10% wolnej krzemionki.

Wdrożenie sklepu: sklepy internetowe Częstochowa - INRESO.pl Copyright 2017 LIMESTO