Ochrona dróg oddechowych 

Prawidłowo dobrana półmaska filtrującą powinna zapewnić użytkownikowi wydajną pracę w warunkach zapylenia i wysiłku fizycznego,
przy jednocześnie możliwym do zaakceptowania poziomie cenowym.
Opisując każdą półmaskę bierze się pod uwagę pewne jej specyficzne cechy:

Typowe zastosowanie:

Półmasek klasy P1 to przemysł rolniczy, spożywczy, kamieniołomy, cementownie, budownictwo, a w szczególności dla pyłów i dymów takich substancji jak: węglan wapnia, grafit, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Półmasek klasy P2 to przemysł górniczy, chemiczny, stoczniowy, hutniczy, obróbka drewna, a w szczególności dla takich pyłów i dymów jak: azbest, kwarc, aluminium, miedź, bar, tytan, wanad, chrom, mangan, pył węglowy zawierający powyżej 10% wolnej krzemionki.

Półmasek klasy P3 to procesy spawania i lutowania, duże stężenia niezmiernie groźnych, mikroskopijnych pyłów respirabilnych, przy związkach zawierających: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, platynę, rad, strychninę.

 • Maski Klasa P1

  Półmasek klasy P1 to przemysł rolniczy, spożywczy, kamieniołomy, cementownie, budownictwo,
  a w szczególności dla pyłów i dymów takich substancji jak: węglan wapnia, grafit, gips, kreda, cement,
  tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

 • Maski Klasa P2

  Półmasek klasy P2 to przemysł górniczy, chemiczny, stoczniowy, hutniczy, obróbka drewna,
  a w szczególności dla takich pyłów i dymów jak: azbest, kwarc, aluminium, miedź, bar, tytan,
  wanad, chrom, mangan, pył węglowy zawierający powyżej 10% wolnej krzemionki.

 • Maski Klasa P3

  Półmasek klasy P3 to procesy spawania i lutowania, duże stężenia niezmiernie groźnych,
  mikroskopijnych pyłów respirabilnych, przy związkach zawierających: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, platynę, rad, strychninę.

 • Półmaski i maski przeciwgazowe

  Przy malowaniu na bazie rozpuszczalników nie można niestety stosować półmasek jednorazowego użytku, ponieważ nie pochłaniają one gazów. Należy, więc zastosować tu sprzęt pochłaniający niebezpieczne substancje chemiczne. W naszej ofercie są to półmaski New Eurmask, pełnotwarzowa PANAREA 7000 lub ETNA z odpowiednimi pochłaniaczami.

 • Filtry do masek

  W naszym sklepie znajdziecie filtry do masek oraz pochłaniacze, pozwalające na zabezpieczenie dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami – pyłami i gazami. Aby maska zapewniała ochronę dróg oddechowych, powinna być wyposażona w filtr, który wymieniany jest w okresach zalecanych przez producenta.

Wdrożenie sklepu: sklepy internetowe Częstochowa - INRESO.pl Copyright 2017 LIMESTO